(English version)

 
خانه : تماس
دوستان و خوانندگان گرامی، برای تماس با اتحاد جمهوریخواهان ایران در کشورهای مختلف و یا ارگانهای آن، می توانید از آدرسهای زیر استفاده کنید. این آدرسها به تدریج برای واحدهای اتحاد جمهوریخواهان در کشورهای مختلف تکمیل خواهد گردید.

امضای بیانیه emzaa@jomhouri.com
سایت اجا editor@jomhouri.com
ارتباطات ertebatat@jomhouri.com
امور بین الملل international@jomhouri.comتحریم های فلج کننده می توانند کشور را به ورطۀ فروپاشی سوق دهند راه حل بحران، بازگشت بر سر میز مذاکره است!
اتحادیه اروپا با تصویب تحریم نفت ایران گام جدیدی را در تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی برداشت. مصوبه اتحادیۀ اروپا خواستار توقف فوری امضای قراردادهای جدید با ایران برای خرید و فروش نفت خام و دیگر فرآورده های نفتی و پایان دادن...


دعوت برای تحريم انتخابات فرمايشی! با تحريم فعال انتخابات فرمايشی،جنبش اعتراضی عليه استبداد را پرنمودتر کنيم!
در جمهوری اسلامی انتخابات هیچ گاه آزاد و دمکراتيک نبوده است، اما انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی که قرار است در روز ١٢ اسفند ماه برگزار شود، جزو غير دمکراتيکترين انتخابات در طول حیات این رژیم است. گردانندگان حکومت در ادامه سرکوب...


مخصوص اعضاء

هماهنگی
تريبون بحث آزاد و گروه های کار

نام ورودی
کد ورودی